Ifølge ”Lov om Restaurations- og Hoteldrift paragraf 32 stk. 1 og 2” Har bevillingshaveren, eller dennes stedfortræder, ret til at afvise de personer, der udvises en adfærd, som betyder at de ikke er ønsket som gæster.

 

Ifølge 2. reviderede udgave er det bevillingshaveren og dennes personale, der bestemmer, hvem man vil have som gæst, idet loven om forbud mod forskelsbehandling skal overholdes.

 

Følgende personer kan afvises i døren:

 

• Svært berusede personer.

• Personer der formodes at være påvirket af stoffer.

• Persontyper som ved deres fremtoning kan være skræmmende og provokerende på diskotekets andre gæster.

• Personer der tidligere har fremprovokeret uønskede situationer. Eksempelvis slagsmål, overfald, forsøg på tyveri etc.

• Personer med forbud om adgang, nægtes naturligvis adgang.

• Hvis en eller flere i en gruppen overtræder ovennævnte, vil hele gruppen kunne afvises. Hvis afvisningerne skaber problemer på gaden, bliver politiet tilkaldt. Dette sker hvis dør-personalet vurdere at situationen kan udvikle sig således at den bliver til fare for sagesløse personer.

 

For at undgå unødige diskussioner på gaden, er det ikke nødvendigt at begrunde afvisningen overfor specielt aggressive personer.

 

- Tjek afsnittet "DRESSCODE"

 

God Fest Venlig Hilsen Diskotek East End